Pravidla soutěže

1. REGISTRACE – Registrace se provádí na místě, minimálně hodinu před startem, kde u přihlašovacího pultíku sdělíte své vstupní údaje, kategorii, v níž závodíte, a po úhradě stratovného Vám bude přiděleno řádné startovní číslo.
 

VŠICHNI ZÁVODNÍCI SE ÚČASTNÍ ZÁVODU NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!!! HELMA POVINNÁ!!!


2. OKRUH – Celý závodní okruh je dlouhý cca 500 m, je koncipován do oválného tvaru, kdy start je zároveň cílem (tento způsob se nám osvědčil ve 2. ročníku a všechny další ročníky jej následovaly). Po odstartování následuje 100 m rovné jízdy, pak couvání, připojení přívěsu , couvání s přívěsem, zatáčky, odpojení přívěsu a průjezd cílem. Každý rok jsou možné drobné obměny okruhu.3. KATEGORIE – Závodníci se při registraci zároveň rozčleňují do příslušné kategorie. Naše Traktoriáda nabízí tyto stálé kategorie:


TTV – Traktor tovární výroby do 25 HP

TTV- Traktor tovární Výroby od 25 HP

TDV – Traktor domácí výroby

FR - Frézy tovární a domácí výroby

S – Speciál 
V každé kategorii se udělují 3 hlavní ceny. Ceny jsou velmi bohaté, především díky našim stálým sponzorům (viz. Sponzoři)